Aktualności

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w 2018 r.

gruntowej zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej do użyczenia na czas nieokreślony na terenie gminy Środa Śląska

Czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2018 r.

stanowiącej własność Gminy Środa Śląska, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego dla właścicieli lokali  w budynku nr 71 położonego w Środzie Śląskiej przy pl. Wolności

Czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2018 r.

stanowiącej współwłasność Gminy Środa Śląska, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowej na rzecz najemcy położonej na terenie miasta Środa Śląska

Czytaj więcej

Kolejne kamery w mieście

Burmistrz Adam Ruciński 23 lipca podpisał umowę z Dolnośląskim Centrum Informatyki sp. z o.o. z Wrocławia na dostawę i uruchomienie kamer ramach II etapu rozbudowy monitoringu wizyjnego w mieście i gminie Środa Śląska Wartość kontraktu na kamery w mieście opiewa na kwotę 697 tys. zł. W ramach umowy zakupionych zostanie…

Czytaj więcej

Zapytanie Dyr. DK dot. malowania elewacji frontowej i tunelu

Dyrektor Domu Kultury w Środzie Śląskiej, działając w imieniu Domu Kultury w Środzie Śl. oraz Biblioteki Publicznej w Środzie Śl., ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie usługi malowania elewacji frontowej Domu Kultury i Biblioteki Publicznej w Środzie Śl. oraz tunelu przy pl. Wolności 58.

Czytaj więcej

Śp. Leonard Rosenbeiger

W wieku 82 lat 20 lipca br. zmarł Leonard Leszek Rosenbeiger – wieloletni społecznik, zaangażowany w życie lokalnej społeczności Środy Śląskiej i całej Ziemi Średzkiej.

Czytaj więcej

Zgłaszanie kandydatur do komisji konkursowej

Komunikat Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 17 lipca 2018r.w sprawie zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w roku 2018 w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. “Upowszechnianie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr i dziedzictwa narodowego w…

Czytaj więcej

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy

na okres do trzech lat w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Środa Śląska

Czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2018 r.

na trzy lata w trybie bezprzetargowym na terenie gminy Środa Śląska.

Czytaj więcej

Św. Jan Nepomucen do renowacji

11 lipca burmistrz Adam Ruciński podpisał umowę z Pracownią Konserwatorską Restoart Piotr Wanat z Wrocławia na renowacje figury św. Jana Nepomucena przy wieży kościoła pw. św. Andrzeja w Środzie Śląskiej. Na renowację Gmina Środa Śląska pozyskała środki UE w kwocie ponad 72 tys. zł.

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne dotyczące gazyfikacji

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza konsultacje społeczne dot. potrzeb w zakresie dalszej gazyfikacji na terenie miasta i na obszarach wiejskich Gminy Środa Śląska.

Czytaj więcej

Optymalizacja kursów w okresie wakacyjnym

W związku z potrzebą optymalizacji ekonomicznej przewozów pasażerskich w okresie wakacyjnym, od poniedziałku 16.07.2018, ŚKP dostosowuje ilość kursów realizowanych na liniach miejskich do potrzeb przewozowych mieszkańców.

Czytaj więcej