Projekty z dofinansowaniem

miniatura aktualności

Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Środa Śląska

Gmina Środa Śląska realizuje projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Środa Śląska” dofinansowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej 3 gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania 3.3.1 efektywność…

Czytaj więcej

PROJEKT NR RPDS.03.04.01-02-0002/20 Tytuł: „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice”

  Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Działania nr Działania nr  3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania nr 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne 3.4 e samodzielne inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy drogach publicznych  w Osi Priorytetowej nr 3…

Czytaj więcej

„PLAC ZABAW W BRODNIE – BEZPIECZNIE I WYGODNIE”

Plan zagospodarowania nowego placu zabaw w Brodnie ŚRODA ŚLĄSKA PYTA… O TWOJĄ OPINIĘ Czasem o zdanie pytają Cię znajomi. Innym razem o radę prosi rodzina. Tymczasem… Już wkrótce, na przełomie marca i kwietnia 2022 władze Miasta zapytają o Twoją opinię na temat Planu zagospodarowania nowego placu zabaw w Brodnie. Będziesz…

Czytaj więcej

Dofinansowanie funkcjonowania żłobków na terenie Gminy Środa Śląska w ramach programu Maluch+

Czytaj więcej

Zakup i montaż urządzeń Skate Parku w Środzie Śląskiej

              Zakup i montaż urządzeń Skate Parku w Środzie Śląskiej Zadanie dofinansowane przez Aglomerację Wrocławską   Wysokość dofinansowania: 150 000,00 zł Wartość zadania:  158511,33 zł

Czytaj więcej

Utworzenie Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości – I Etap

Gmina Środa Śląska realizuje projekt Utworzenie Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości – I Etap ze środków Unii Europejskiej w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020w ramach osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości oraz poddziałania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości. Przedmiot projektu Przedsięwzięcie polega na wybudowaniu budynku biurowego, mogącego zapewnić…

Czytaj więcej

Cztery wnioski średzkiej Gminy do Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wg informacji podanej przez Burmistrza Adama Rucińskiego na sesji Rady Miejskiej w dniu 1 bm. Gmina Środa Śląska w ramach naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych złożyła 4 wnioski o dofinansowanie inwestycji gminnych, które są planowane do realizacji w kolejnych latach budżetowych. Wnioski średzkiej Gminy do RFIL wg wartości inwestycji:…

Czytaj więcej

zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Gmina Środa Śląska realizuje projekt grantowy „zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”  dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do…

Czytaj więcej

zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Gmina Środa Śląska realizuje projekt grantowy „zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o…

Czytaj więcej

Budowa świetlicy wiejskiej w Kobylnikach

    Gmina Środa Śląska zrealizowała operację Budowa świetlicy wiejskiej w Kobylnikach dofinansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja współfinasnowana jest ze środków Unii europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”     Przedmiot projektu   Inwestycja polega na budowy świetlicy…

Czytaj więcej