Podatki i opłaty lokalne

Podatki lokalneKwoty i datyUlgi i preferencje

Wysokość naliczanych podatków od osób fizycznych i osób prawnych wg uchwał Rady Miejskiej na rok 2006 znajdziesz tutaj.Terminy płatności podatków znajdziesz w tabeli poniżej.

RODZAJ PODATKU

TERMIN PŁATNOŚCI

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane bez wezwania wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości na rachunek budżetu właściwej gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15 dnia  każdego miesiąca

opłata od posiadania psa

Podatek płatny jest z góry bez wezwania do końca czerwca każdego roku lub w ciągu 14 dni od wejścia w posiadanie psa.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch równych ratach w terminie do 15 lutego i 15 września każdego roku.

Podatek leśny

Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy za poszczególne miesiące do 15 dnia każdego miesiąca.

Podatek rolny

Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

 

Wszystkie ulgi, zwolnienia oraz preferencje uzgadniane są każdorazowo i indywidualnie z Burmistrzem Środy Śląskiej.

 

zwolnienia w podatku od nieruchomości [PDF] (60,7 kB)

uchwała nr XXII/17/16 z dnia 24 lutego 2016 w sprawie zmiany wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 [PDF 139 KB]