Cmentarz Komunalny

Właściciel i zarządca cmentarza:  Gmina Środa Śląska, pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska

Biuro obsługi cmentarza:  ul. Cmentarna 7 w Środzie Śląskiej

Godziny otwarcia biura obsługi cmentarza:  od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Kontakt telefoniczny:

biuro obsługi cmentarza: 71 317 20 76

pracownik obsługi cmentarza:  605 692 101

Ważne informacje!

Opłata za przedłużenie ważności grobu dokonywać można przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, nr konta: 87 1020 5242 0000 2502 0029 2466

W danych do przelewu należy podać:

  • dane wpłacającego (imię i nazwisko),
  • adres z kodem pocztowym,
  • dane osoby pochowanej.

Opłaty przelewem najlepiej dokonywać po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem obsługi cmentarza.

Regulamin Cmentarza Komunalnego w Środzie Śląskiej

Uchwała zmieniająca regulamin Cmentarza Komunalnego w Środzie Śląskiej

Cennik opłat obowiązujący na Cmentarzu Komunalnym w Środzie Śląskiej