Organizacje pozarządowe

Nazwa Informacje Kontakt
Towarzystwo Miłośników Ziemi Średzkiej Towarzystwo Miłośników Ziemi Średzkiej jest młodą organizacją pozarządową działającą na terenie gminy powstałą na początku 2004 roku. Do jej zadań statutowych należą ochrona zabytków, propagowanie bogatej historii oraz walorów turystycznych i przyrodniczych ziemi średzkiej. Miłośnicy Ziemi Średzkiej zapraszają do współpracy.

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Średzkiej
pl. Wolności 3
55-300  Środa Śląska
Stowarzyszenie dla Powiatu Stowarzyszenie dla Powiatu działa na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu oraz prowadzi społeczny nadzór nad realizacją dokumentu strategii powiatu.

Wiceprezesem Stowarzyszenia jest Mariola Kądziela.

e-mail: sdp@powiat-sredzki.pl

Stowarzyszenie dla Powiatu
ul. Wrocławska 2
55-300 Środa Śląska
tel. +48 71 317 56 46
Hufiec ZHP im. Tadeusza Kościuszki Hufiec zajmuje się działalnością kulturalno-oświatową dla dzieci i młodzieży.  Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zhp.pl

Komendantem Hufca jest Dominik Zięcina.

strona internetowa: http://www.srodaslaska.zhp.pl

Komenda Hufca ZHP im. Tadeusza Kościuszki
Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini
ul. Kościuszki 43
55-330 Miękinia
tel. +48 784979456
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Oratorium Stowarzyszenie zajmuje się swoją działalnością w ORATORIUM – lokalnym centrum młodzieżowym. Sprawuje rolę opiekuńczo – wychowawczą na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich zagrożonych patologiami społecznymi.

Prezesem organizacji jest Ks. Michał Dybowski.

strona internetowa: https://www.sdmcrux.com/

e-mail: oratoriumsrodasl@salezjanie.pl

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Oratorium
ul. Kolejowa 2
55-300 Środa Śląska
tel. +48 071 3173497
Towarzystwo Salezjańskie Dom „Świętego Krzyża” Towarzystwo Salezjańskie Dom „Świętego Krzyża”

Przełożonym Towarzystwa Salezjańskiego Dom „Świętego Krzyża” jest ksiądz Marcin Kozyra.

Opieka nad Oratorium sprawowana jest przez  księdza Mikołaja Wyczałka.

e-mail: mikolaj.wyczalek@gmail.com

Towarzystwo Salezjańskie Dom „Świętego Krzyża”

ul. Kolejowa 2
55-300 Środa Śląska
tel. +48 071 3173497

Młodzieżowe Organizacje Sportowe W Środzie Śląskiej i okolicach działa szereg młodzieżowych organizacji sportowych, które propagują różne dyscypliny sportowe wśród młodzieży i dzieci.

Lista organizacji i dane kontaktowe

Średzkie Gminne Zrzeszenie LZS Na terenie gminy działanie ludowych klubów sportowych oraz sekcji sportowych koordynuje Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej i Sportu „Rada Miejsko-Gminna Zrzeszenia LZS” w Środzie Śląskiej.  Stowarzyszenie składa się ze Stowarzyszeń Kultury Fizycznej i Sportu zarejestrowanych w powiecie średzkim. Są to organizacje propagujące aktywny wypoczynek poprzez uprawianie piłki nożnej oraz piłki siatkowej i ręcznej.

Zarząd  skład się 5 osób a Komisja Rewizyjna z 3 osób.
Prezesem Stowarzyszenia jest Arkadiusz Gruszczyński.

Lista klubów sportowych

Średzkie Gminne Zrzeszenie LZS
Centrum NGO
Aleja Konstytucji 3-go Maja 11
55-300 Środa Śląska
tel. +48 71 308 46 71
Koło Polskiego Związku Wędkarskiego  nr 20 w Środzie Śląskiej Koło Nr 20 w Środzie Śląskiej Polskiego Związku Wędkarskiego zajmuje się zarybianiem wód, ochroną środowiska, pracą z młodzieżą oraz organizowaniem aktywnej rekreacji.

Prezesem Koła jest Jerzy Durman.

Godziny urzędowania : poniedziałek, środa od 15.00  do 18.00.

strona internetowa: http://www.pzw.org.pl/wroclaw

Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu
Koło nr 20 w Środzie ŚląskiejCentrum NGO
Aleja Konstytucji 3-go Maja 11
55-300 Środa Śląska
tel. +48 71 308 4675
Ochotnicza Straż Pożarna W gminie Środa Śląska działają aktywnie 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, do których zadań statutowych należy ochrona przeciwpożarowa i propagowanie działań na rzecz zapobiegania pożarom.

Jednostki działające na terenie gminy:

 

OSP Brodno OSP Brodno
55-300 Środa Śląska
Mariusz Nowak
OSP Bukówek OSP Bukówek
55-300 Środa Śląska
Jacek Kaznowski
OSP Cesarzowice OSP Cesarzowice
55-300 Środa Śląska
Łukasz Fedunciów
OSP Rakoszyce  OSP Rakoszyce
55-300 Środa Śląska
Paweł Gruszczyński
Klub Sportowy „Skarby” Środa Śląska Prezesem Zarządu jest Maciej Kogutek,
siedziba w Środzie Śląskiej przy ul. Mostowej 15AGodziny urzędowania w Centrum NGO: poniedziałek  – 10:00-12:00, środa  – 12:00-16:00, piątek  – 14:00-16:00.e-mail: maciej.kogutek@gmail.com
Centrum NGO
Aleja Konstytucji 3-go Maja 11
55-300 Środa Śląska
tel. +48 71 308 46 71
Uczniowski Klub Sportowy „SKARBY” Prezesem Zarządu jest  Rozalia Kogutek,

siedziba w Środzie Śląskiej przy ul. Mostowej15A.

e-mail: rozalia.kogutek@gmail.com

Uczniowski Klub Sportowy „SKARBY”

ul. Mostowa 15A

55-300 Środa Śląska

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża organizuje akcje humanitarne oraz pomoc w nieszczęśliwych wypadkach i klęskach żywiołowych. Kierownik Biura Zarządu Rejonowego: Justyna Kuriata.

Prezesem Zarządu jest Daniel Mazur.

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża
pl. Wolności 59
55-300 Środa Śląska
tel. +48 71 317 23 78
Koło Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych zajmuje się sprawami kombatanckimi.

Prezesem Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych jest Eugeniusz Szweda.

Tel. 71 317 61 76

Godziny urzędowania : wtorek od 08.00  do 12.30.

Koło Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
Centrum NGO
Aleja Konstytucji 3-go Maja 11
55-300 Środa Śląska
tel. +48 71 308 4672
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Środzie Śląskiej Zarząd Oddziału  Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  zajmuje się organizacją życia środowiskowego i kulturalnego jego członków. Ponadto zajmuje się również  poprawą sprawności fizycznej członków poprzez organizację  zajęć gimnastycznych i rehabilitacyjnych oraz działalnością charytatywną, która polega na  udzielaniu zapomóg , niesieniu  pomocy materialnej osobom najstarszym oraz organizowaniu z nimi spotkań i wycieczek integracyjnych.

Godz. urzędowania : wtorek i czwartek od 10.00  do 13.00.

Przewodniczący PZERiI  –  Anna Kurzawa.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Zarząd Oddziału Rejonowego w Środzie Śląskiej
ul. Wrocławska 2
55-300 Środa Śląska
tel. +48 71 396 61 73
Stowarzyszenie „Nie Jesteś Sam” Stowarzyszenie „Nie Jesteś Sam” jest organizacją pozarządową działającą na terenie całego powiatu, powstałą na początku 2004 roku. Głównym celem stowarzyszenie jest podejmowanie działań na rzecz wsparcia bezrobotnych, niepełnosprawnych i ubogich mieszkańców powiatu.

Prezesem Stowarzyszenia jest Małgorzata Laszczyńska.

Stowarzyszenie „Nie Jesteś Sam”
ul. Wrocławska 4
55-300  Środa Śląska
tel.:  +48 0601776365
Klub Sportowy „GLORY ŚRODA ŚLĄSKA BOKS/KICKBOXING” Prezesem Zarządu jest Radosław Pupin
z siedzibą w Środzie Śląskiej przy ul. Konstytucji 3-go Maja 4
e-mail: r.pupin@wp.pl
Centrum NGO
Aleja Konstytucji 3-go Maja 11
55-300 Środa Śląska
tel. +48 71 308 46 71
Związek Sybiraków Koło w Środzie Śląskiej Prezes Koła jest Barbara Wesołowska.

Dyżury w każdy wtorek, w godz. 9.00-12.30.

Tel. 71 3173 784

Koło Związku Sybiraków w Środzie Śląskiej
Centrum NGO
Aleja Konstytucji 3-go Maja 11
55-300 Środa Śląska
tel. +48 71 308 4673
PZD Rodzinny Ogród Działkowy „XX Lecie” Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy „XX-lecie” – propaguje zdrowy styl życia i aktywnej rekreacji na świeżym powietrzu w bezpośrednim kontakcie z przyrodą.

Prezes Zarządu: Ryszard Burgiel. Wszystkich zainteresowanych m.in. wzięciem w użytkowanie działki ogrodowej Zarząd zaprasza:

we wtorki w godz. 15.00-17.00

w czwartki w godz. 15.00-17.00

Dużo pożytecznych informacji znaleźć można na stronach internetowych średzkiego ROD:

strona internetowa:

https://rodsrodaslaska.pl/

http://www.rodxxleciesrodaslaska.pl

Centrum NGO
Aleja Konstytucji 3-go Maja 11
55-300 Środa Śląska
tel. +48 71 308 4676
Stowarzyszenie „OSTOJA”  

strona internetowa : www.ostoja.org.pl

e-mail: sekretariat@ostoja.org.pl

Dyżury w Centrum NGO:

w poniedziałek w godz. 10:00-12:00,

czwartek w godz. 09:00-16:00,

piątek w godz. 08:30-17:00.

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym (MPDz) „OSTOJA”
ul. Stawowa 1a
50-015 WrocławTel. +48 71 344 78 02Filia:
ul. Kilińskiego 3055-300 Środa Śląska
tel. 71 396-66-68Siedziba – Centrum NGO
Aleja Konstytucji 3-go Maja 11
55-300 Środa Śląska
tel. +48 71 308 46 71
Miejski Ludowy Klub Sportowy „POLONIA” Miejski Ludowy Klub Sportowy „POLONIA” z siedzibą w Środzie Śląskiej przy ul. Konstytucji 3-go Maja 4. Prezesem Zarządu jest Piotr Jobczyk.
e-mail: mlkspoloniasrodaslaska@gmail.comDyżury w Centrum NGO: poniedziałek –  14:30-16:30wtorek, środa –  10:00-12:00piątek – 11:00-14:00.
Centrum NGO
Aleja Konstytucji 3-go Maja 11
55-300 Środa Śląska
tel. +48 71 308 46 71
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Okręg Wrocław, Oddział Leśnica – Sekcja Środa Śląska Polski Związek Gołębi Pocztowych Okręg Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Międzyleskiej  6E.

Prezesem  Sekcji PZHGP Środa Śląska jest Jacek Rus.

Strona internetowa:

https://pzhgpolawa.pl.tl/

 

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Okręg Wrocław, Oddział Leśnica – Sekcja Środa Śląska

ul. Leśna 11

55-300 Rzeczyca

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szczepanów „Mój Szczepanów” Celem głównym Stowarzyszenia jest wspólne, zintegrowane działanie na rzecz rozwoju i promocji miejscowości Szczepanów. Do celów szczegółowych stowarzyszenia należy rozwój wsi, w tym inicjowanie działań na rzecz poprawy jakości życia na wsi.

Prezesem Zarządu jest Beata Kuriata.

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szczepanów „Mój Szczepanów”

ul. Kopyczyniecka 15D

55-300 Szczepanów

Stowarzyszenie 15-tka Fair Play Stowarzyszenie 15-tka Fair Play, z siedzibą w Przedmościu  nr 47.

Misją stowarzyszenia jest działanie na rzecz poprawy standardu i jakości życia mieszkańców wsi Przedmoście i Święte oraz rozwoju kultury fizycznej i sportu w szczególności dzieci i młodzieży.

Prezesem Zarządu jest Sabina Wereszczyńska.

e-mail: sabina.bur@gmail.com

 

Stowarzyszenie 15-tka Fair Play

Przedmoście 47

55-300 Środa Śląska