Konsultacje społeczne i wyłożenia

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczepanów w obrębie geodezyjnym

Uch Szczepanów 14 projekt

MPZP Szczepanow 15 07 2021 WYLOZENIE

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska ( w obszarze dawnego zakładu produkcyjnego Coca Cola).

Uwagi do projektu należy składać na piśmie do Burmistrza Środy Śląskiej (adres: ul. Plac Wolności5, 55-300 Środa Śląska) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 grudnia 2020 r.

projekt uchwaly teren COCA COLA

projekt rys teren COCA COLA