Plany zagospodarowania

Plany zagospodarowania przestrzennego

plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Środa Ślaska -rysunek [PDF]

plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Środa Ślaska -tekst planu [PDF]

plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Środa Ślaska -uchwała i rysunek opublikowany

plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szczepanów (obrzeża) -rysunek [JPG] 1,8 MB

plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szczepanów (obrzeża) -rysunek [JPG] 1,8 MB

plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szczepanów (centrum) -rysunek [JPG] 4,8 MB.jpg

plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szczepanów (centrum) -rysunek [JPG] 4,8 MB

plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szczepanów -tekst [PDF] 222 KB

mpzp stopnia wodnego Malczyce – uchwała [PDF] 128 KB

mpzp aktywność gospodarcza Komorniki Święte Juszyn -uchwała [JPG] 0,2MB

mpzp CHWALIMIERZ – zbiornik retencyjny – uchwała [PDF] 100 KB

mpzp części obrębu Zakrzów – uchwała PDF (95.3 KB)

mpzp dla obrębu CIECHÓW – uchwała [PDF] 93,8KB

mpzp dla terenów kolejowych – uchwała [PDF] 81 KB

mpzp obrębu RZECZYCA – uchwała [PDF] 88 KB

mpzp wsi BRODNO – uchwała [PDF] – 125 KB

mpzp wsi BUKÓWEK – uchwała [PDF] – 267 KB

mpzp wsi CESARZOWICE – uchwała [PDF]] 985 KB

mpzp wsi CHWALIMIERZ – uchwała [PDF] 343 KB

mpzp wsi CIECHÓW – uchwała [PDF] 134 KB

mpzp wsi GOZDAWA – uchwał.a [PDF] 267 KB

mpzp wsi JASTRZĘBCE – teren przy drodze kraj. 94-uchwała [PDF] 111 KB

mpzp wsi JASTRZĘBCE – uchwała [PDF] 124 KB

mpzp wsi JUGOWIEC – uchwała [PDF] 322 KB

mpzp wsi JUSZCZYN – uchwała [PDF] – 266 KB

mpzp wsi KOBYLNIKI – uchwała [PDF] 119 KB

mpzp wsi KOMORNIKI – uchwała [PDF] 130 KB

mpzp wsi KRYNICZNO – uchwała [PDF] – 1,10 MB

mpzp wsi KULIN – uchwał.a [PDF] 232 KB

mpzp wsi Lipnica – uchwała [PDF] 466KB

mpzp wsi MICHAŁÓW – uchwał.a [PDF] 303 KB

mpzp wsi OGRODNICA – uchwała [PDF] 327 KB

mpzp wsi PĘCZKÓW – uchwał.a [PDF] 228 KB

mpzp wsi PROSZKÓW – uchwała [PDF] – 122KB

mpzp wsi PZEDMOŚCIE – uchwała [PDF] 116 KB

mpzp wsi RAKOSZYCE – uchwał.a [PDF] 331 KB

mpzp wsi RZECZYCA – rysunek 2 [JPG] 1,8 MB

mpzp wsi SŁUP – uchwała [PDF] 116 KB

mpzp wsi ŚWIĘTE – uchwała [PDF] 126 KB

mpzp wsi WOJCZYCE- uchwał.a [PDF] 260 KB

mpzp wsi WROCISŁAWICE – uchwała [PDF] 252 KB

 

Zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego

zmiana mpzp dla KOMORNIKI, ŚWIĘTE, JUSZCZYN – Uchwała nr XII-84-15 – tekst planu

zmiana mpzp dla KOMORNIKI, ŚWIĘTE, JUSZCZYN – Uchwała nr XLI-361-14 – tekst planu

zmiana mpzp dla KOMORNIKI, ŚWIĘTE, JUSZCZYN – Uchwała nr XXXI-269-13 – tekst planu

zmiana mpzp dla miasta Środa Śląska – Uchwała nr XVI-113-15 – rysunek1

zmiana mpzp dla miasta Środa Śląska – Uchwała nr XVI-113-15 – tekst planu

zmiana mpzp dla stopnia wodnego Malczyce – Uchwała nr XLIII-366-10 – tekst planu

zmiana mpzp dla stopnia wodnego Malczyce – Uchwała nr XXXIII-288-09 – tekst planu

zmiana mpzp dla wsi BRODNO – Uchwała nr XLII-369-14 – tekst planu

zmiana mpzp dla wsi CIECHÓW – Uchwałę Nr XXXII-259-16 – tekst planu

zmiana mpzp dla wsi JASTRZĘBCE – Uchwała nr XIV-97-15 – rysunek1,2,3

zmiana mpzp dla wsi JASTRZĘBCE – Uchwała nr XLV-372-17 – rysunek

zmiana mpzp dla wsi JASTRZĘBCE – Uchwała nr XLV-372-17 – tekst planu

zmiana mpzp dla wsi JASTRZĘBCE – Uchwała nr XXIII-184-12 – tekst planu zmiana mpzp dla wsi JUGOWIEC – Uchwała nr XXVI-216-16 – tekst planu zmiana mpzp dla wsi KOMORNIKI – Uchwała nr XLII-368-14 – tekst planu zmiana mpzp dla wsi KRYNICZNO – Uchwała Nr XLIII-359-17 – rysunek zmiana mpzp dla wsi KRYNICZNO – Uchwała Nr XLIII-359-17 – tekst planu zmiana mpzp dla wsi KRYNICZNO – Uchwała nr XVI-114-15 – tekst planu zmiana mpzp dla wsi LIPNICA – Uchwała nr XLII-369-14 – tekst planu zmiana mpzp dla wsi LIPNICA – Uchwała nr XVI-116-15 – tekst planu zmiana mpzp dla wsi OGRODNICA – Uchwała nr XVI-115-15 – tekst planu zmiana mpzp dla wsi PROSZKÓW – Uchwałę Nr XXXII-260-16 – tekst planu zmiana mpzp dla wsi RAKOSZYCE – Uchwała nr VI-38-15 – tekst planu zmiana mpzp dla wsi RAKOSZYCE – Uchwała nr XXIII-183-12 – tekst planu zmiana mpzp dla wsi SZCZEPANÓW – Uchwała nr LI-434-10 – tekst planu zmiana mpzp dla wsi SZCZEPANÓW – Uchwała Nr XLIII-360-17 – rysunek zmiana mpzp dla wsi SZCZEPANÓW – Uchwała Nr XLIII-360-17 – tekst planu zmiana mpzp dla wsi SZCZEPANÓW – Uchwała nr XXII-175-08 – tekst planu zmiana mpzp dla wsi SZCZEPANÓW – Uchwała nr XXII-187-08 – tekst planu zmiana mpzp dla wsi SZCZEPANÓW – Uchwała nr XXIII-185-12 – tekst planu zmiana mpzp dla wsi SZCZEPANÓW – Uchwała nr XXIII-186-08 – tekst planu zmiana mpzp dla wsi SZCZEPANÓW – Uchwała nr XXIII-200-08 – tekst planu zmiana mpzp dla wsi ŚWIĘTE – Uchwała nr X-56-15 – tekst planu zmiana mpzp dla wsi WROCISŁAWICE – Uchwała nr XXX-249-16 – tekst planu